แผนที่

การนัดหมาย

คลินิกในเวลาราชการ (9.00-16.00)
กรณีเลื่อนนัดหมาย ติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-15.45 น.
ติดต่อโทร. 0-2419-9922, 0-2419-9933

คลินิกนอกเวลาราชการ
– วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
– วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-12.00 น.
ติดต่อโทร. 02-4199801-2, 02-4199147-8

ลงทะเบียน

ผู้ป่วยที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาลศิริราช สามารถลงทะเบียนเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ตามลิงค์ด้านล่าง
ลงทะเบียนใหม่ที่นี่